Sang, der opstår i nuet

Dette er en intuitiv sangform uden fast melodi eller form. Den fødes ud af øjeblikket, og det er derfor stemningen, omstændighederne og de mennesker, der er til stede, som bestemmer forløbet. 

At synge intuitivt betyder, at sætte det kontrollerende ego til side, og hengive sig til tonernes flow. Til tider synges blot på vokaler, men sangen kan også bestå af bestemte sproglyde, som også opstår spontant, og ikke tilhører et bestemt sprog. Dog kan klangen i sproglydene og tonesproget minde om forskellige landes kulturer, fx russisk, kinesisk, samisk mv. Dette opstår bare. 

Når jeg synger intuitivt, beder jeg altid om, at Universets allerhøjeste, lyse og kærlige kræfter må synge igennem mig og formidle præcis den energi, som passer til den givne lejlighed. 

LYT HER

Sangen kan tilægges forskellige egenskaber, som jeg vil beskrive nedenfor:

 

Meditativt

Der synges med en rolig puls, ofte lange toner, smukke harmonier, som bringer fred i krop og sind. Denne sangform er velegnet til et roligt indslag i koncerter, til bisættelser, liturgiske gudstjenester og som ledsagemusik til meditation.

Healende

Som sanger og healer føler jeg mig ind på den aktuelle situation, stemning og hvad der er behov for. Sangen kan medvirke til at bringe undertrykte følelser frem i lyset, så healing bliver mulig,  eller det kan "blot" dreje sig om at skabe harmoni i krop og sjæl.

Velegnet til healingskoncerter eller hvis der i aktuelle situationer er behov for healing. Gives til både grupper og enkeltpersoner

Hjertesang ved sygesengen

Fredfyldt og beroligende sang gives ved sygesengen til svært syge og terminale med respekt for både den syge og evt. pårørende. Kan være i hjemmet, hospital eller hospice

En sjælsbeskivelse

Jeg indstiller mig på personens sjæleessens, som jeg udtrykker gennem min sang. Velegnet til fx begravelse/bisættelse

Velsignelse i sang

En bestemt begivenhed, person, par eller gruppe sendes velsignelse gennem sang. Fx brudepar

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk