Sang, der opstår i nuet

Dette er en intuitiv sangform uden fast melodi eller form. Den fødes ud af øjeblikket, og det er derfor stemningen, omstændighederne og de mennesker, der er til stede, som bestemmer forløbet. 

At synge intuitivt betyder, at sætte det kontrollerende ego til side, og hengive sig til tonernes flow. Til tider synges blot på vokaler, som regel "ah", men sangen kan også bestå af bestemte sproglyde, som også opstår spontant, og ikke tilhører et bestemt sprog. Dog kan klangen i sproglydene og tonesproget minde om forskellige landes kulturer, fx russisk, kinesisk, samisk mv. Dette opstår bare. 

Sangen kan tilægges forskellige egenskaber, afhængig af, hvad den skal benyttes til, hvilket, jeg vil beskrive nedenfor.

Meditativt

Der synges med en rolig puls, ofte lange toner, smukke harmonier, som bringer fred i krop og sind. Denne sangform er velegnet til et roligt indslag i koncerter, til bisættelser, liturgiske gudstjenester og som ledsagemusik til meditation.

Healende

Som sanger og healer føler jeg mig ind på den aktuelle situation, stemning og hvad der er behov for. Sangen kan medvirke til at bringe undertrykte følelser frem i lyset, så healing bliver mulig,  eller det kan "blot" dreje sig om at skabe harmoni i krop og sjæl.

Velegnet til healingskoncerter eller hvis der i aktuelle situationer er behov for healing. Gives til både grupper og enkeltpersoner

Hjertesang ved sygesengen

Fredfyldt og beroligende sang gives ved sygesengen til svært syge og terminale med respekt for både den syge og evt. pårørende. Kan være i hjemmet, hospital eller hospice

En sjælsbeskivelse

Jeg indstiller mig på personens sjæleessens, som jeg udtrykker gennem min sang. Velegnet til fx begravelse/bisættelse

Velsignelse i sang

En bestemt begivenhed, person, par eller gruppe sendes velsignelse gennem sang. Fx brudepar

 

 VELSIGNELSE 

 

En velsignelse kan beskrives som en åbning til det guddommelige Univers, hvorfra der så strømmer/udøses smuk, kærlighedsfyldt, beskyttende energi til den eller det, som skal velsignes. 

Her er eksempler på, hvad der kan velsignes:

 • Dit parforhold
 • Dit arbejde
 • Dit barn
 • Dit ægteskab
 • Dit projekt
 • Dit hjem
 • Din familie
 • Dit kæledyr

Velsignelse er smukt at benytte ved:

 • Bryllup
 • Barnedåb/navngivning
 • Konfirmation/nonfirmation
 • Overgangsritualer
 • Bisættelse/begravelse
 • Sygdom
 • Overgang/dødsfald

En velsignelse varer ca ½ time, Man kan være alene,  som par, eller invitere gæster med. Velsignelsen kan også indgå som indslag af kortere varighed, fx som del af en ceremoni eller lignende.

Velsignelsen foregår gennem lyd og toner, hvilket taler til det ubevidste og skaber en større åndelig åbning end det talte ord. Mine redskaber er dels min 432 Hz kvarts krystal lyre, dels min stemme.  Lyrens klange overgår hidtil kendte instrumenter i renhed og skønhed, og bringer tilhøreren i en dyb Alpha/Theta afspændt og meditativ tilstand. Med min stemme nærmer jeg mig disse krystalliske klange så meget, som det er mig menneskeligt muligt, i sang.  Jeg åbner mit sind mod det guddommelige univers og lader min sang strømme intuitivt derfra. Jeg benytter endvidere kanaliseret sprog, som taler til det ubevidste, og indhyller tilhøreren i kærlige vibrationer.

Velsignelsen kan foregå i dit hjem, i en kirke, i naturen, hos mig, på sygehus/hospice eller et andet sted efter ønske. Ved kørsel over 12 km fra mit hjem (4593  Eskebjerg) beregnes kørselspenge.

 

Jeg, Maia Trayhorn er uddannet operasanger fra Det kgl d. Musikkonservatorium samt underviser, healer, spirituel præstinde og psykospirituel stemme-, åndedræt- og kropsterapeut. 

Jeg kalder mig for lyssanger (en syngende lysformidler) og har opstartet LyssangerAkademiet, som tilbyder kurser, koncerter, healing, sessions mv , hvor sang benyttes som et bevidst redskab til at forløse, opløfte og sprede lys og hjerteenergi.  

www.lyssanger.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk