Skrevet af Maia Trayhorn

Det hellige åndedræt

- vejrtrækning og åndedræt.

Disse to udtryk, med den samme betydning men med vidt forskellig klang, findes i det danske sprog.

Når vi trækker vejret, ligger det ligesom i ordene, at det fordrer en indsats fra vores side. Der skal lægges et vist arbejde i det, at trække noget, - der skal bruges nogle kræfter. Man kan sige, at det er et ret egofixeret foretagende at trække vejret.

Når vi ånder, sker det derimod af sig selv. Når kroppen har brug for luft, sker der en naturlig proces i kroppen, mellemgulvet sænker sig, undertrykket i lungerne bevirker, at luften nærmest kommer ind af sig selv. Det er ikke noget, vi skal tænke nærmere over.

Vi har på dansk det fine gamle udtryk " at drage ånde". Det vil sige, at vi drager ånden til os, - vi åbner os for og lader ånden fylde os - den får lov at passere igennem vores system, belive og bringe vitalitet til alle cellerne, hvorefter den atter gives fri, sendes ud, hvor den blander sig med den levende strøm, som gennemstrømmer alt på jorden og i universet. Det, som vi kunne kalde "helligånden".

På engelsk har vi udtrykket "to inspire" eller "inspiration" (indånding), og er det ikke netop det, der sker, når vi bliver inspirerede, at "ånden kommer over os".

Åndedrættet er et fint billede på at tage ind og give ud. En konstant vekselvirkning mellem at give og modtage.

 

 

 VELSIGNELSE 

 

En velsignelse kan beskrives som en åbning til det guddommelige Univers, hvorfra der så strømmer/udøses smuk, kærlighedsfyldt, beskyttende energi til den eller det, som skal velsignes. 

Her er eksempler på, hvad der kan velsignes:

 • Dit parforhold
 • Dit arbejde
 • Dit barn
 • Dit ægteskab
 • Dit projekt
 • Dit hjem
 • Din familie
 • Dit kæledyr

Velsignelse er smukt at benytte ved:

 • Bryllup
 • Barnedåb/navngivning
 • Konfirmation/nonfirmation
 • Overgangsritualer
 • Bisættelse/begravelse
 • Sygdom
 • Overgang/dødsfald

En velsignelse varer ca ½ time, Man kan være alene,  som par, eller invitere gæster med. Velsignelsen kan også indgå som indslag af kortere varighed, fx som del af en ceremoni eller lignende.

Velsignelsen foregår gennem lyd og toner, hvilket taler til det ubevidste og skaber en større åndelig åbning end det talte ord. Mine redskaber er dels min 432 Hz kvarts krystal lyre, dels min stemme.  Lyrens klange overgår hidtil kendte instrumenter i renhed og skønhed, og bringer tilhøreren i en dyb Alpha/Theta afspændt og meditativ tilstand. Med min stemme nærmer jeg mig disse krystalliske klange så meget, som det er mig menneskeligt muligt, i sang.  Jeg åbner mit sind mod det guddommelige univers og lader min sang strømme intuitivt derfra. Jeg benytter endvidere kanaliseret sprog, som taler til det ubevidste, og indhyller tilhøreren i kærlige vibrationer.

Velsignelsen kan foregå i dit hjem, i en kirke, i naturen, hos mig, på sygehus/hospice eller et andet sted efter ønske. Ved kørsel over 12 km fra mit hjem (4593  Eskebjerg) beregnes kørselspenge.

 

Jeg, Maia Trayhorn er uddannet operasanger fra Det kgl d. Musikkonservatorium samt underviser, healer, spirituel præstinde og psykospirituel stemme-, åndedræt- og kropsterapeut. 

Jeg kalder mig for lyssanger (en syngende lysformidler) og har opstartet LyssangerAkademiet, som tilbyder kurser, koncerter, healing, sessions mv , hvor sang benyttes som et bevidst redskab til at forløse, opløfte og sprede lys og hjerteenergi.  

www.lyssanger.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk