PSYKOSPIRITUEL KROP-, STEMME- OG ÅNDEDRÆTSTERAPI

 

Fri din stemme - heal dig selv

Kroppen husker. Stemmen, som kroppens talerør, husker.

Alt, hvad vi har oplevet på godt og ondt, lagres i kroppens cellehukommelse. Også det vi med vores bevidste hjerne ikke kan genkalde os. Fx oplevelser tilbage fra spædbarnsstadiet eller fostertilstanden, tidligere liv, eller voldsomme traumatiske hændelser, som vi har lukket af for.

Hvis vi oplever chock, svigt, sorg, tab, udsættes for fare eller andre traumatiske situationer, som i øjeblikket er for svære at håndtere, vil oplevelsen manifestere sig i kroppen i form af muskelspændinger eller blokeringer i det energetiske system. Dette kan låse os fast  og begrænse os i at være til stede i verden med vores fulde potentiale. Vi mangler så at sige en del af os, som er gemt bort og som hindrer os i at hvile i os selv, være den vi inderst inde er, og leve vores liv fuldt ud. Det kan give sig udtryk i angst, mindreværd, depression, ukontrolleret vrede, selvdestruktion, misbrug, eller simpelthen følelsen af, at der mangler noget - at vi må kunne være noget andet/mere end det, vi er.

Vi er ikke mennesker, der har er sjæl, men derimod en sjæl, der har en krop.

Kroppen er sjælens bolig. Så længe uforløste følelser er lagret i vores krop kan de blokere for udsynet til vores sande potentiale, essensen af det, vi inderst inde er: "VORES SJÆL". For at blive et helt menneske af krop, sind og sjæl må vi være modige og konfrontere vore skyggesider. Vi må give de uforløste følelser lov at vibrere i os, som en del af os lige her og nu. Følelser er hverken gode eller dårlige. Følelser er bare. Når vi tillader os selv at vibrere i samklang med de følelser, vi oplever, sker der en transformation, hvor negative tilstande på magisk vis ændres til fred, glæde, kærlighed, overskud, styrke mv. I denne proces er vores stemme den store healer.

De oplevelser, vi har haft, er med til at gøre os til de mennesker vi er i dag. Erfaringer, som når de rummes og integreres i vores system, får os til at vokse, åbner hjertet og gør os hele.  

Den menneskelige stemme har en stor iboende selvhealende kraft, når vi giver den lov til at udtrykke sig spontant, ærligt og frit. Kroppen og dermed stemmen higer efter forløsning og helhed. At kombinere krop/lyd/åndedræt og stemme i det terapeutiske arbejde er en enkel måde at finde ind til denne helhed, så du atter kan synge og vibrere dit sande væsen ud i verden.

Om terapien

Som terapeut skaber jeg et accepterende værenssrum, hvor du som person og alle facetter af healingen får plads. Jeg hjælper dig med at kaste lys på spændingerne og blokeringerne og guider dig til at finde den sande lyd, som udspringer fra kernen i blokeringen. Jeg guider dig igennem hele forløbet, giver plads, når healingen sker af sig selv, og hjælper dig videre, hvis "du går i stå". Nogle gange støtter jeg med min stemme, andre gange finder du bedre din lyd alene.

Redskaberne kan bl.a. være

 • Body-talk.  Hvilke bevægelser/lyde opstår spontant i kroppen, når vi giver den lov.
 • Sætte lyd på følelserne
 • Forløsning/åbning af åndedrættet
 • Non-verbal sang og tale (spontane sproglyde, som opstår i det ubevidste. Kan bl.a. fortælle gamle oplevelser, som det bevidste sind ikke kan huske - fx traumatiske hændelser fra både dette og tidligere liv samt fosterstadiet)
 • Toning (intuitive lyde og toner, som flyder frit på åndedrættet. Bringer i en dyb meditativ tilstand)
 • Humming (at nynne! Som indvendig massage, hvor alle kroppens celler, organer og systemer vibreres og bringes i harmoni)
 • Manifestation med lyd 
 • Kropterapeutiske teknikker
 • Drømme
 • Tegneterapi
 • Indre billeder/fantasirejser
 • Afbalancering af dine energier, tryk og massage
 • Meditation
 • Healing

Terapien er dybtgående og når først den sande kernelyd/tone er fundet, sker der en transformation, hvor virkningen er permanent. Du behøver ikke altid at være bevidst om, hvad du udtrykker. Når blot kroppen får lov, sker der en forløsende healing alligevel. 

 

 VELSIGNELSE 

 

En velsignelse kan beskrives som en åbning til det guddommelige Univers, hvorfra der så strømmer/udøses smuk, kærlighedsfyldt, beskyttende energi til den eller det, som skal velsignes. 

Her er eksempler på, hvad der kan velsignes:

 • Dit parforhold
 • Dit arbejde
 • Dit barn
 • Dit ægteskab
 • Dit projekt
 • Dit hjem
 • Din familie
 • Dit kæledyr

Velsignelse er smukt at benytte ved:

 • Bryllup
 • Barnedåb/navngivning
 • Konfirmation/nonfirmation
 • Overgangsritualer
 • Bisættelse/begravelse
 • Sygdom
 • Overgang/dødsfald

En velsignelse varer ca ½ time, Man kan være alene,  som par, eller invitere gæster med. Velsignelsen kan også indgå som indslag af kortere varighed, fx som del af en ceremoni eller lignende.

Velsignelsen foregår gennem lyd og toner, hvilket taler til det ubevidste og skaber en større åndelig åbning end det talte ord. Mine redskaber er dels min 432 Hz kvarts krystal lyre, dels min stemme.  Lyrens klange overgår hidtil kendte instrumenter i renhed og skønhed, og bringer tilhøreren i en dyb Alpha/Theta afspændt og meditativ tilstand. Med min stemme nærmer jeg mig disse krystalliske klange så meget, som det er mig menneskeligt muligt, i sang.  Jeg åbner mit sind mod det guddommelige univers og lader min sang strømme intuitivt derfra. Jeg benytter endvidere kanaliseret sprog, som taler til det ubevidste, og indhyller tilhøreren i kærlige vibrationer.

Velsignelsen kan foregå i dit hjem, i en kirke, i naturen, hos mig, på sygehus/hospice eller et andet sted efter ønske. Ved kørsel over 12 km fra mit hjem (4593  Eskebjerg) beregnes kørselspenge.

 

Jeg, Maia Trayhorn er uddannet operasanger fra Det kgl d. Musikkonservatorium samt underviser, healer, spirituel præstinde og psykospirituel stemme-, åndedræt- og kropsterapeut. 

Jeg kalder mig for lyssanger (en syngende lysformidler) og har opstartet LyssangerAkademiet, som tilbyder kurser, koncerter, healing, sessions mv , hvor sang benyttes som et bevidst redskab til at forløse, opløfte og sprede lys og hjerteenergi.  

www.lyssanger.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk