DET FULDE ÅNDEDRÆT

accept af det, som er

En sanger trækker vejret mere i den ene side end i den anden. Det viser sig, at manden har gennemgået nogle operationer, og efterfølgende har smerter i netop dette område.

En kvinde med en kronisk lungesygdom trækker ikke vejret helt i bund, da dette ville resultere i et hosteanfald, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da hun er sanger. Det manglende dybe åndedræt har dog en energetisk virkning på hendes system, så hun mister jordforbindelsen og dette går ud over de dybe toner.

Disse to eksempler er fra sanger-verdenen, men gælder for os alle sammen. Når noget gør ondt, er vi tilbøjelige til at prøve at undgå smerten. En måde at undgå smerten på, er ved at lukke af for åndedrættet.

Skal vi mærke os selv, - være ”i kontakt med os selv”, så indebærer det også de smertelige tilstande, vi har med os, uanset om de er af fysisk, psykisk eller sjælelig art. Når åndedrættet får lov at fylde i vores krop, så mærker vi, hvad der er. Hvis vi ikke vil mærke, så kan vi bare stoppe åndedrættet.

”Nu skal du ikke være ked af det”, kan vi sige til en veninde, som har mistet sin mand. Men fakta er, at hun er ked af det. Hun kan lukke af for følelsen, så hun og omgivelserne ikke mærker den, men den forsvinder ikke. Hvad vil der ske med åndedrættet i dette tilfælde? Mærk efter!

”Opfør dig ordentligt” kan vi sige med streng stemme til et barn, der græder i frustration. Barnet stopper med at græde, enten fordi det føler sig truet, eller for at tækkes forældrene, men følelsen forsvinder ikke. Frustrationen er stadig i hele kropssystemet. Hvad sker der med åndedrættet, når så kraftig en følelse skal holdes nede??

Når noget skal heales, må det nødvendigvis først bringes frem i lyset og accepteres. ”Dette er min smerte! Jeg har den med mig som en følgesvend. Det er en del af mig lige her og nu!” Vi kan ikke heale noget, som vi fornægter eksistensen af. Her er åndedrættet den store healer, for ved bevidst at ånde hen til det, der gør ondt, så giver vi det plads og accept til at vibrere i os, som en del af vores eksistens. Det gælder både den fysiske, psykiske og sjælelige smerte.

En øvelse, jeg ofte bruger ved kurser, foredrag mv, går ud på, at man forestiller sig forskellige følelsesmæssige tilstande, som fx sorg, vrede, angst, smerte osv. Ved hver følelse retter man opmærksomheden mod kroppen. Hvor vil man placere følelsen? Er der spændthed? Og hvordan er åndedrættet? De allerfleste oplever, at de ikke trækker vejret ret meget. Ved en følelse som chok, stopper det nærmest helt. Paradoksalt set er der også en del, der lukker af for fuldt ud at mærke de såkaldt positive følelser som fx glæde og kærlighed. Årsagerne hertil findes ofte i vedkommendes fortid.

”Man kan ikke hele det, der er adskilt fra én”, skriver Jonette Crowley, ”stifteren af Soul Body Fusion” i sin bog ”Krop og sjæl i harmoni”. Dette har været min sandhed i mange år. Hun skriver endvidere: ” Det næste niveau i den menneskelige udvikling må nødvendigvis foregå i samarbejde og uden beskyttende værn”. Men hvorledes undgår du at blive påvirket af andre folks negative energier? For er du et følsomt mennesker, vil du uvilkårligt påvirkes af de stemninger, folk og situationer, du færdes blandt. Mange virkelig sentive mennesker sanser tilmed, hvad der sker ude i verden. Hvorledes kan du tackle det uden at være nødt til at lukke af, for når du lukker af, bremser du healingen, hvilket gælder både på verdensplan og inden i dig selv. Dette er i høj grad også relevant for behandlere, som har med andre menneskers sjælelige kvaler at gøre.

Her vil jeg introducere mine læsere for en anden øvelse, som jeg ofte bruger med klienter og kursister. Jeg indleder bevidst med det, som føles rart og behageligt – i første omgang som her noget neutralt , som en smuk blomst, for at lære teknikken at kende. Herefter bruges samme proces på det, som vi ikke bryder os om.

Sid eller stå behageligt og brug nogle minutter på at vende blikket indad og finde ro i krop og sind.

Forestil dig nu billedet af en smuk blomst. Når du har billedet foran dig, så få en fornemmelse af denne blomst i alle detaljer. Dens farve. Dens duft. Hvad udstråler den? Hvad er vibrationen i farven? Er det en ”glad” blomst, en ”trist” blomst, en ”kraftfuld” eller en ”sart” blomst?

Brug nu dit åndedræt og forestil dig, at du ånder energien fra blomsten ind i dig. Sans og mærk den i alle detaljer. Lad den fylde dig totalt, så du mærker den i alle celler af din krop. Og ”pust den så ud igen”, så energien ikke bliver derinde og fylder dig op, men kommer tilbage til der, hvor den hører hjemmme. Når du har en god fornemmelse af at kunne gøre dette, lader du atter billedet tone bort

Nu forestiller du dig en dejlig, behagelig, positiv situation. Få et billede eller fornemmelse af situationen foran dig.

Nu gør du præcis det samme med dit åndedræt. Træk situationen ind i dig. Mærk og sans den. Mærk hvad den gør ved dig. Måske giver det dig en behagelig fornemmelse i din krop, du føler varme, glæde, kærlighed, snurren i maven, hjertet åbner sig eller andet. Brug nu atter dit åndedræt og ånd hen til det, du mærker i din krop. Åndedrættet giver plads og rum til, at det må godt være der. Brug åndedrættet til at give det plads, og pust så energien fra situationen tilbage til der, hvor det hører hjemme, så det ikke bliver derinde og fylder dig op, men det bliver et flow ind og ud af kroppen, så der hele tiden er plads til noget nyt.

Samme mønster gentages så med et menneske, du har et positivt og godt forhold til. Træk med åndedrættet vedkommede ind i dig. Sans og mærk i alle celler af din krop. Sans vedkommendes energi. Hvad indeholder denne person? Hvad er der måske inde bag overfladen? Hvad gør det ved mig? Ånd hen til det du mærker. Giv det plads og rum til at vibrere i din krop, og giv det så med din udånding tilbage til der, hvor det hører hjemme. Et konstant flow ind og ud af kroppen. Når du har en god fornemmelse at at kunne gøre dette, lader du billedet tone bort, og kan sige tak til den person, som du fik ”lov at låne”.

Nu har du sikkert en god fornemmelse af proceduren og er klar til at gå videre med det, som du ikke synes er så behageligt. Jeg anbefaler, at man i første omgang ikke går direkte på éns allerværste traumer, men at man måske ”øver” sig på noget, som ikke er alt for ubehageligt.

Start fx med en situation eller stemning, som du ikke bryder dig om, eller føler dig godt tilpas i. Nu gør du præcis det samme med dit åndedræt. Træk energien fra situationen ind i dig, mærk og sans. Du behøver ikke tage stilling til, om det er godt eller dårligt. Bare vær en slags tilskuer til dine egne følelser, og hvad de gør ved dig. Ånd så hen til de følelser, det vækker i din krop, for på denne måde at give plads og rum til, at de må godt være der. Følelserne vibrerer i dig, som en del af dig lige her og nu. (Følelser er hverken gode eller dårlige. Følelser er bare en vibration på en bestemt frekvens, ligesom alt andet, der er skabt. Følelser gør os levende. Uden følelserne var vi nogle tomme zombier).Og husk så at give energien tilbage til der, hvor den kommer fra, så den ikke bliver derinde i dig og fylder op. Lad det være et konstant flow ind og ud i din krop. Når du har en god fornemmelse af at kunne gøre dette, så lader du billedet tone bort.

Næste skridt kan være at kalde billedet af en person frem, som man har et problematisk forhold til. Når vedkommende er der, så bruger du atter åndedrættet. Giv personen ”lov” til at komme rundt i hele din krop. Mærk dine egne reaktioner og følelser og ånd hen til dem og giv dem plads som en vibration inden i dig lige her og nu. Pust energien fra personen ud igen og tilbage til der, hvor det hører hjemme. Lad det være et flow ind og ud af kroppen. Du behøver ikke at tage stilling til, om det, du mærker er godt eller dårligt. Vær bare ligesom lidt nysgerrigt undersøgende. Hvad indeholder denne person. Hvad er der derinde? Vær neutral og giv energien tilbage til vedkommende igen. Når du har en god fornemmelse af at kunne gøre dette, og ”hviler” i at mærke den andens energi og dine egene følelser, så lader du atter billedet af personen tone bort, og takker for, at vedkommende har stillet sig til rådighed.

Når vi bruger denne øvelse i forbindelse med en person kan det ske, at vi inde bag en hård, dominerende eller lukket facade pludselig får øje på et lille skræmt barn, der trygler om opmærksomhed eller lignende. Derved ændres hele vores syn på denne person, vore egne følelser ændrer sig – måske til medfølelse eller ligefrem kærlighed. Der kan også ske det, at vi konfronteres med vores eget indre, forskræmte og forsømte barn, som måske har været årsag til at denne person har virket så provokerende på os. Sker det, må vi jo også ånde ind i dette lille barn, og give de nyopdagede og sikkert smertefulde følelser plads og rum. Følelserne er der jo, og har hele tiden været der. Der har måske bare været lagt låg på. Det problematiske forhold til denne person har faktisk været en hjælp til at se det i øjnene.

Følgen af de nye erkendelser bringer stor healing med sig for begge indvolverede parter. Det kan resultere i et fremtidigt varmt og kærligt forhold, eller det kan resultere i, at vi måske inde i os selv giver slip på denne person, hvis energi ikke længere påvirker os.

Når du ”mestrer” denne teknik, kan du bruge den hvor som helst og i alle situationer ude i livet og med mennesker, du møder.

Du kan også bruge den på lyde, både de smukke naturlyde, musik mv og de mere ubehagelige lyde, som vi helst ville lukke af for.

Du kan bruge den på fysiske skavanker, smerter og ubehag i egen krop. I modsætning til, hvad man måske umiddelbart skulle tro, har accept det med at få tingene til at skrumpe, og er forudsætningen for at healing i det hele taget kan finde sted. (”Vi kan ikke hele noget, som vi er adskilt fra” som Jonette Crowley skriver).

Brug teknikken som behandler med dine klienter. Når du evner at være til stede uden en bekyttende skærm, så skaber du en rummelighed, som tillader at dine klienters allerdybeste følelsesmæssige sår får plads og derved heales, fordi de mærker, at de bliver mødt! Og husk nu her teknikken med at ”puste ud” igen og give energien tilbage til klienten, så du ikke ”tager vedkommende med hjem fra arbejde”.

Benyt dig af det som sanger, skuespiller, foredragsholder mv, så negativ respons fra et publikum ikke kan få grobund i dig. Ånd ind i mindreværd, nervøsitet, sceneskræk mv, så du ikke prøver at holde det nede, men i stedet bruger det konstruktivt i din kunst

Praktisér det i lystjenester, hvor du ved at sanse mørket inden i dig, ”filtrerer det i dit system” og giver det tilbage igen, så dit sensitive væsen ikke forbliver opfyldt af alverdens lidelser.

Hvordan trækker du vejret? Holder du, som så mange andre, vejret i alle mulige situationer, eller trækker du kun vejret halvt? Tag så straks nogle dybe indåndinger. Med bevisthed og opmærksomhed på åndedrættet er vi nået langt i forhold til at være og leve os selv ud fuldt og helt, som de personer vi er

Puuuuust!

 

Skrevet af Maia Trayhorn, 8.5.2017, www.lyssanger.dk

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk