Hvordan lyder Gud?

Har Gud en lyd? Er Gud noget, der kan høres?

Kan man se Gud? Mennesker, som har haft nærdødsoplevelser, beretter ofte om et kraftigt, strålende, hvidt lys. Det overstråler alt uden at blænde. Er det Gud? Er Gud i dette lys? Måske evt. Jesus eller englene som Guds budbringere.

Lys er synligt for vore øjne gennem en vibration på en bestemt bølgelængde. På samme måde vibrerer lydens svingninger på en bestemt bølgelængde. Det guddommelige univers vibrerer på en så høj frekvens, at vi med vore jordiske sanser ikke kan høre og se den. Vores hørelse begrænser sig til mellem 20 og 20.000 Hz, Hvis vore ører var indrettet anderledes, var vi måske i stand til at høre disse højfrekvente lyde.

Men kan det sanses på en anden måde? …når vi bruger de oversanselige evner, som vi alle er i besiddelse af, men som måske først skal opdages og optrænes? Når vi gør os stille i sind og åbner vores bevidsthed mod uendeligheden?

Lyssangeren som transformator. Som lyssanger står man som et mellemled mellem den guddommelige og den jordiske verden. Lyssangeren tuner sig via sine oversanselige evner ind på den almægtige guddommelige frekvens. Så meget, som kroppen er i stand til at opfatte og rumme. Når lyssangeren” holder sig i kontakt”, bringes disse høje frekvenser gennem lyssangerens stemme ned til et niveau, hvor de opfattes på det jordiske plan. Måske gennem en bestemt vibration eller timbre, som klinger med ud igennem sangen. Dette kan sammenlignes med, at der bl.a findes apparater, som er i stand til at transformere lydvibrationer fra Solens, Jordens og andre planeters energifeldt til frekvenser, hørbare for det menneskelige øre. Eller som en gammeldags båndoptager, som kan køre på forskellige hastigheder.

Lyssangeren synger lys ind i mørket. Hvis vi taler om, at det jordiske vibrerer på en lav frekvens (i alt fald sammenlignet med det guddommelige), så kan lyssangeren via sin stemme synge det guddommelige lys ind i mørket og på den måde give omgivelserne et løft op i de himmelske verdener.

 

Frans af Assisis bøn:

Herre, gør mig til et redskab for din fred:

Hvor der er had, lad mig bringe kærlighed,

Hvor der er krænkelse, tilgivelse,

Hvor der er splittelse, enhed,

Hvor der er tvivl, tro

Hvor der er vildfarelse, sandhed,

Hvor der er fortvivlelse, håb,

Hvor der er bedrøvelse, glæde,

Hvor der er mørke, lys.

 

Skrevet d. 26.1.2013 af Maia Trayhorn (LyssangerAkademiet)

www.lyssanger.dk/www.bookensanger.dk Tlf.: 26 28 05 95

 

 VELSIGNELSE 

 

En velsignelse kan beskrives som en åbning til det guddommelige Univers, hvorfra der så strømmer/udøses smuk, kærlighedsfyldt, beskyttende energi til den eller det, som skal velsignes. 

Her er eksempler på, hvad der kan velsignes:

 • Dit parforhold
 • Dit arbejde
 • Dit barn
 • Dit ægteskab
 • Dit projekt
 • Dit hjem
 • Din familie
 • Dit kæledyr

Velsignelse er smukt at benytte ved:

 • Bryllup
 • Barnedåb/navngivning
 • Konfirmation/nonfirmation
 • Overgangsritualer
 • Bisættelse/begravelse
 • Sygdom
 • Overgang/dødsfald

En velsignelse varer ca ½ time, Man kan være alene,  som par, eller invitere gæster med. Velsignelsen kan også indgå som indslag af kortere varighed, fx som del af en ceremoni eller lignende.

Velsignelsen foregår gennem lyd og toner, hvilket taler til det ubevidste og skaber en større åndelig åbning end det talte ord. Mine redskaber er dels min 432 Hz kvarts krystal lyre, dels min stemme.  Lyrens klange overgår hidtil kendte instrumenter i renhed og skønhed, og bringer tilhøreren i en dyb Alpha/Theta afspændt og meditativ tilstand. Med min stemme nærmer jeg mig disse krystalliske klange så meget, som det er mig menneskeligt muligt, i sang.  Jeg åbner mit sind mod det guddommelige univers og lader min sang strømme intuitivt derfra. Jeg benytter endvidere kanaliseret sprog, som taler til det ubevidste, og indhyller tilhøreren i kærlige vibrationer.

Velsignelsen kan foregå i dit hjem, i en kirke, i naturen, hos mig, på sygehus/hospice eller et andet sted efter ønske. Ved kørsel over 12 km fra mit hjem (4593  Eskebjerg) beregnes kørselspenge.

 

Jeg, Maia Trayhorn er uddannet operasanger fra Det kgl d. Musikkonservatorium samt underviser, healer, spirituel præstinde og psykospirituel stemme-, åndedræt- og kropsterapeut. 

Jeg kalder mig for lyssanger (en syngende lysformidler) og har opstartet LyssangerAkademiet, som tilbyder kurser, koncerter, healing, sessions mv , hvor sang benyttes som et bevidst redskab til at forløse, opløfte og sprede lys og hjerteenergi.  

www.lyssanger.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk