HOLISTISK SANGUNDERVISNING

udvikling af stemme, sind og ånd

 

HOLISTISK SANGUNDERVISNING favner bredere end traditionel sangundervisning, idet den ikke blot fokuserer på selve den sangtekniske funktion men tager hensyn til det hele menneske af krop, sind og sjæl.

 

Psykologiske faktorer som ubearbejdede følelser efter fx sorg, tab og chok vil som regel sætte sig både i kroppens muskelpanser og i det energetiske system, og påvirke både åndedræt og en frit fungerende stemme. Det kan høres og mærkes på forskellige måder:

 

 • stemmen er ufri, - svær at styre

 • bliver stakåndet – ikke luft nok

 • svært at tage de høje toner

 • ingen styrke i det dybe leje

 • bliver hurtigt hæs og træt i stemmen

 • mangler gennemslagskraft

 • svært at ramme tonerne/synge rent

 • svært at høre, hvor tonerne skal være

 • stemmen knækker på bestemte toner

 • stemmen har en skarp, uskøn klang

 • stemmen er luftfyldt

 • der mangler bestemte toner eller områder i stemmen

 • følelsesmæssig påvirkning af stemmen, fx svært at synge hvis trist, vred eller lign.

 • en fornemmelse af, at kunne mere med stemmen, end man kan

 

Som eksempel vil det ikke være tilstrækkeligt at træne det dybe åndedræt, hvis sorg, angst eller vrede holdes tilbage som en spænding i mellemgulvet. Ligeledes vil det også være svært at løsne en fastlåst kæbe, som tilbageholder gråd eller vrede. Bevidstheden om disse ting og et ønske om at forløse det, er vejen til din frie stemme.

 

Mindreværd, præstationsangst og sceneskræk er mere udbredt, end man lige hører, blandt sangfolk. Det kan resultere i en overdreven kontrol af stemmen, som bla kan give en stiv, ufri og skarp klang. Eller det kan påvirke åndedrættet og umuliggøre en dyb vejrtrækning. For nogles vedkommende kan det betyde, at en evt sangkarriere helt må opgives. Dette er synd, da det er noget, der kan gøres noget ved, - ikke med henblik på at holde følelsen på afstand, men snarere at lære at ”leve med den”og integrere den som en del af ens syngende personlighed. Jo bedre vi bliver til at rumme hele vores farverige spekter af følelser og give accept til det, som har medvirket til blokeringerne, jo mere vil vi hvile i os selv som den person, vi er og er skabt til at være, og stemmen vil udvide sig og blive mere flexibel, rund, varm og farverig.

 

Holistisk sangundervisning drejer sig i sidste ende om at turde slippe kontrollen og overgive sig til en højere styring. ”Det er ikke mig, der synger!” ” Jeg stiller mit åbne sanginstrument til rådighed for en højere styring” - på samme måde, som en god healer gør sig tom for sig selv og ”blot” er en kanal.

 

Holistisk sangundervisning kan kombineres med de fleste sanggenrer og teknikker. Du kan både være professionel og komplet nybegynder. Det drejer sig ikke om at danne en stemme eller lære en bestemt teknik, men snarere om at åbne til den personlige stemme, som fra naturen af er din.

 

Holistisk sangundervisning kan ligeledes benyttes som et redskab til personlig udvikling, hvor du på en blid, smuk og kreativ måde forløser følelsesmæssige blokeringer, samtidig med at du som en sidegevinst får udviklet din stemme.

 

Undervisningen, som er både uhøjtidelig og dybtgående, indeholder bl.a:

 

 • Frigørende øvelser for krop og stemme

 • Et fritfungerende åndedræt

 • At fylde sig med lyd - VÆR LYDEN

 • Naturlig støtte

 • Bevidstgørelse om blokeringer

 • Kropterapeutiske teknikker

 • Forløse følelsesmæssige blokeringer v.hj.a. lyd

 • Finde sin sande stemmetype

 • Psykodrama

 • Fantasirejser

 • Grounding

 • Slippe kontrollen – overgivelse til en højere styring (at lade sig synge)

 • Toning

 • Repertoire

 • Interpretation

 • Performance

 • Samtale

 

Priser:

50 - 60 min: 500 kr (10 gange: 4000 kr. Der betales 3000 kr ved start og 1000 efter 5. gang)

(Mulighed for rabat for studerende, arbejdsledige, pensionister mv)

Det anbefales, at man tager et længere forløb.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk